1. İnsanoğlunun doğuştan gelen en büyük yeteneklerinin başında hayal gücü gelmektedir. Hayal gücü zaman ile ihtiyaçları keşfeder ve farklıkları ortaya koyar. Geçmişte hayal edilen birçok düşünce günümüzde çeşitli şekillerde ürünleşerek, kullanıcılarına hizmet vermektedir. Özellikle hayal gücü zaman ile farklıkları görebilme yeteği ile birleşerek, iş geliştirme yaklaşımlarını oluşturmaktadır.

  İş geliştirmenin, insan hayal günücünün ikinci seviyesi olduğunu düşünüyorum. Hayaller yorumlanır. Yorumlanan hayallerden bazı faydalar ortaya koyulmaktadır. Bu çalışmaların sonunda ise, satışa hazır olan bir ürünler hazırlanmış olmaktadır.

  Teknolojik gereksinimler sürekli farklılaşmaktadır. Bu gereksinimlere çözüm üretebilmek amacı ile birçok çözüm geliştirilmektedir. Günümüzde özellikle iş uygulamaların altyapı sistemlerin maliyet, kalite ve güvenlik gibi gereksinimlerinde dolayı Cloud Computing altyapıları oluşturulmuştur.


  Bu çalışmada Cloud Computing altyapısının kullanıcılara kazandırmış olduğu avantajlar ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Anlatılan bilgiler Cloud Computing ürünlerinde bağımsız olarak gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili sorularınızı info@ibrahimatay.org eposta adresine yöneltebilirsiniz.

  İbrahim ATAY

 2. Gelişen dünya farklışmaya devam ediyor. Yaşanan süreç de tek değişmeyen ise elimizdeki sınırlı kaynaklar ile en fazla isteğe cevap üretme cabasıdır. Söz konusu süreci isteklere uygun ve istenilen zamanda üretilmesi çok önemlidir.

  Üretim sektörleri sürekli olarak müşteri alışkanlıklarını incelemeye devam ediyor. Yapılan incelemeler zaman ile yeni ürünlerin geliştirilmesine temel hazırlamaktadır. Geçen süreyi ürün geliştirici olarak düşündüğümüzde ise sürecin birçok noktasını hesap etmemiz gerekmektedir.

  İş uygulamaları gerçekleştirmek ile hükümlü olduğu birçok süreç bulunmaktadır. Söz konusu süreçlere en az maliyet ve problem ile gerçekleştirebilmek amacı ile uygulama ve yaşam ortamları ile ilgili çeşitli incelemeler yaplmaktadır. Yapılan incelemelerin günümüz teknolojisi tarafında incelediğinde ise, uygulama yaşam ortamları sırasın en üstünde Cloud Computing altyapısı görülmektedir.


  Uygulama yaşam ortamları, uygulama bağlıklarına göre hazırlanmaktadır. Geliştirilen uygulamaların, işletim sistemi seviyesinde ya da daha detaylı ayarların yapılması istenebilmektedir. Uygulama sunma sürecini Cloud Computing altyapısı üzerinde gerçekleştirmek istendiğinde “IaaS (Infrastructure as a Service)” uygulama sunma modelini seçilmesi en iyi sonuçları verebileceğini düşünmekteyim. “IaaS (Infrastructure as a Service)” uygulama sunma modelini bir çercevesinde incelemek istediğimiz aşağıdaki cümleyi görebilmekteyiz.

  Uygulama ve iş gereksinimlerine bağlı olarak işletim sistemi seviyesinde çeşitli sağlayıcılar tarafından sunulan altyapı hizmet modelidir.

  İbrahim ATAY

  Bu çalışmada Cloud Computing hizmet modellerinde olan “IaaS (Infrastructure as a Service)” yaklaşımı hakkında bilgiler vermeye amaçladım. Konu ile ilgili sorularınızı info@ibrahimatay.org eposta adresine yöneltebilirsiniz.

  İbrahim ATAY

 3. Günümüz dünyası birçok gereksinimini çeşitli uzmanlık anlanlarından sağlamaktadır. Yaşanan süreç; evimize gelen boyacından ya da pantılon paçalarımız düzenlemesi için götürdüğümüz terziler örnek verilebilmektedir. Gerçekleşen süreçlerin büyük bölümünde çeşitli dış kaynaklar kullanmaktayız.

  Dış kaynak kullanımını teknoloji bazında düşünüldüğünde ise; iş gereksinimlerine bağlı olarak, teknoloji uygulamaları kurup, yönetip hatta geliştirbiliriz. Ama süreci en az maliyet ve en fazla kalite ile sürekli şekilde yapılabilmesi için çeşitli kişi ya da şirketler ile çalışılmaktadır.

  Teknoloji hizmet sunum süreçleri incelediğinde sadece kullanıcı sorularına çözüm üretmeninin yanın da farklı birçok iş modeli olarak da karşımıza çıkmaktadır. Konu ile ilgili olarak, “Cloud Computing Dünyası: #03 – X as a Services Kavramı” isimli yazıyı incelemenizi tavsiye ederim.


  Kurumlar ya da kişiler gereksinim duymuş olduğu teknolojik ürün ya da hizmetleri en az kurulum, bakım ya da yönetim süreçleri gerçekleştirdiği teknoloji hizmetler incelediğinde karşımıza “SaaS (Software as a service)” çıkmaktadır. Söz konusu yaklaşmı tanımlamak istediğin de ise aşağıdaki cümle oluşturulmaktadır.

  Kurumsal iş uygulamalarının çeşitli sağlayıcılar tarafından kurulum,bakım ve  yönetim süreçlerin gerçekleştirerek sunduğu hizmet modelidir.

  İbrahim ATAY

  Bu çalışmada teknoloji ürünleri dış kaynak kullanım süreçleri ile ilgili olarak “SaaS (Software as a service)Cloud Computing hizmet modeli hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Konu ile ilgili sorularınız info@ibrahimatay.org eposta adresine yöneltebilirsiniz.

  İbrahim ATAY

 4. Günümüz insanın en önemli özelliğinin tüketimciliği olduğunu söyleyebiliriz. Zaman ve maklandan bağımsız olarak birçok ürün türketilmektedir. Bu süreçte önemli olan ise, kısıtlı imkanlar ile en çok talebe cevap verebilmekdir.

  Kullanıcı tüketimlerini incelediğimizde ise, en hızlı tüketimlerin yazılım ürünlerinde olduğu görülmektedir. Bu süreç yazılım üretiminin tüketiminden daha hızlı hareket etmesi gereksinimi doğurmaktadır.

  Teknoloji hızla gelişiyor. Yaşan bu gelişmeyi, geliştiriciler bizler dahi çoğu zaman izleyici rolünden bakıyoruz. Ama unutlmaması gerken nokta ise, tükenimin üretimden daha hızlı olarak gerçekleşmesidir. Bu nedenle üretim süreçlerinde işleri kolaylaştıracak, maliyeti düşürecek ve daha sürdürebilir hizmetler sunabilmek için farklı sağlayıcılardan destek almaktayız.


  Teknoloji üretim sürecinde iş gereksinlerimizi tamamın ya da bir bölümünün farklı sağlayıcılarında alma sürecine tanımlama istersek, aşağıdaki cümle karşımıza çıkmaktadır.

  Uygulama  sunma  ve  depolama  gibi    gereksinimlerinin  çeşitli  sağlayıcılar   tarafından  sağlanmasına  PaaS(Platform as a service)  denir.    

  İbrahim  ATAY

  Cloud Computing Dünyası serisinin bu bölümünde  PaaS(Platform as a service) yaklaşımı ile ilgili bilgiler vermek amaçladım. Konu ile ilgili sorularınız info@ibrahimatay.org eposta adresine yöneltebilirsiniz.

  İbrahim ATAY

 5. İnsan hayatı zamanla farklılaşıyor. Yaşanan değişimler beraberinde birçok gereksinimi ortaya çıkarmaktadır. Gereksinimler ise, zaman ile ürünleşerek, kullanıcılarına sunulmaktadır.

  İş dünyası müşteri ihtyaçlarını gerçekleştirmek amacı ile sürekli üretim ve inovasyon süreçleri gerçekleştirmektedir. Söz konusu süreçlerin devamlılığın sağlanabilmesi amacı ile yeni iş çözümleri de ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

  Bilişim sektörüde yazılım üretim süreçleri ile ilgili olarak, “Cloud Computing Dünyası: #05 – Klasik Uygulama Geliştirme Yaklaşımı” ve “Cloud Computing Dünyası: #06 – Klasik Uygulama Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Problemler” yazılarında süreç tanımları ve yaşanan problemler ile ilgili bilgiler vermeye çalışmışdım. Bu çalışma ile de Cloud Computing ve klasik uygulama geliştirme yaklaşımlarını karşılatırıyor olacağız.


  Cloud Computing Dünyası serisinin bu bölümünde klasik uygulama geliştme yaklaşımı ile cloud computing uygulama geliştirme yaklaşımlarını karşılaştırarak amaçlanmaktadır. Konu ile ilgili sorularınızı info@ibrahimatay.org eposta adresine yöneltebilirsiniz.

  Ibrahim ATAY