Cloud Computing Dünyası Serisi Tamamlandı

Teknoloji hızlı değişiyor. Bu değişimi yakalamak ve cevap vermek, her zaman kolay olmuyor. Bu anlamda Cloud Computing konsepti konusunda kişileri bilgilendirmek amacı ile “Cloud Computing Dünyası” serisini  hazırlamış bulunmaktayım. Seriyi “Cloud Computing Dünyası isimli yazılı başlatarak, 16 bölüm ile tamamladım.

Cloud Computing Dünyası serisi ile Cloud Computing konseptti ve konsept uygulamaları ilgili Türkçe bilgi birikimin oluşturmayı amaçladım. Bu anlamda çeşitli kaynaklardan yararlanarak, kendimce çeşitli tanımlamalar oluşturmuş bulunmaktayım.

Cloud Computing Dünyası serisi içeriği ve ilgili bağlantılarını aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Cloud Computing
  1. Cloud Computing nedir ?
  2. Cloud Computing ve Geçmiş
  3. Cloud Computing Mimarisi
  4. X as a Service kavramı
 1. Klasik Uygulama Geliştirme / Sunma Yaklaşımları
  1. Klasik uygulama geliştirme  yaklaşımı
  2. Klasik uygulama geliştirme sürecinde karşılaşılan problemler
 1. Cloud Computing Mimarisi
  1. Cloud Computing Teknik Mimarisi
  2. Cloud Computing ve Klasik uygulama geliştirme karşılaştırması
  3. PaaS / Build Yaklaşmı
  4. SaaS / Consume Yaklaşmı
  5. IaaS / Host Yaklaşmı
 1. Neden / Nerede Cloud Computing kullanılıyor ?
  1. Cloud Computing altyapısının Avantajları
  2. Cloud Computing altyapısının Dezavantajları
  3. Green IT
  4. Cloud Computing Türleri
   1.  Private Cloud
   2. Internal Cloud
   3. Public Cloud
  5. Uygulama Marketleri

Cloud Computing Dünyası ve Microsoft Azure ile ilgili olarak çeşitli yayınlar hazırlamış bulunmaktayım. Yapmış olduğum yayınlar ile ilgili yorum ve önerilerinizi aşağıdaki anketi kullanarak paylaşmanızı rica ederim.

Cloud Computing Dünyası serisi ile ilgili anlatım ve kullanılan kaynaklara yönelik sorularınızı info@ibrahimatay.org adresine yöneltebilirsiniz.

Cloud Computing Dünyası: #16 – Cloud Computing Uygulama Marketleri

Her yüzyılda farklı yaşam kültürleri oluşturmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz yüzyıldaki yaşam kültürüne baktığımızda ise, teknolojiyi görmekteyiz. Kullanılan akılı telefonlar ve taşınabilir bilgisayarlar, kültürün temelini oluşturmaktadır. 

Teknoloji kültürünün temelin de çeşitli amaçları yerine getiren uygulamalar bulunmaktadır. Uygulamalar son kullanıcıya birçok fayda sağlamaktadır. Bu faydaların oluşturma sürecine bakıldığın da geliştirme ve yayınlama gibi birçok işlem bulunmaktadır. Bu işlemlerin yayınlama
bölümü incelendiğinde de uygulama marketleri ile karşılaşılmaktadır.

Uygulama marketleri, son kullanıcılara uygulama satışının yanında çeşitli iş süreçlerine ait API satışları da sunmaktadır. 

Alternatif Video Adresi: https://vimeo.com/91091804

Bu çalışma ile Cloud Computing uygulama marketleri hakkında bilgiler vermeyi amaçladım. Konu ile ilgili olarak sorularınızı info@ibrahimatay.org eposta adresine yöneltebilirsiniz.

The NIST Definition of Cloud Computing 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf

Windows Azure Marketplace
http://datamarket.azure.com/

AppExchange
https://appexchange.salesforce.com/

Cloud Computing Dünyası: #03 – X as a Services Kavramı 
http://www.ibrahimatay.org/post/2013/12/22/X-as-a-Services-Kavrami

Cloud Computing Dünyası: #15 – Cloud Computing Türleri

Teknoloji sürekli gelişmektedir. Bu gelişim, iş sektörlerine bağlı olarak yeni rotalar çizmektedir. Bu anlamda iş sektörleri ile ilgili süreç yada hukuki kurallara bağlı olarak, konuldukları kabın şeklini alabilmesi için sürekli revize edilmektedir.

İş sektörleri her yeni gün tüketicilerine daha iyi hizmet verebilmek amacı ile yeni iş geliştirme yaklaşımları oluşturmaktadır. Oluşturulan iş geliştirmeler, yeni ürünler ve devamında yeni
yazılımlar geliştirilmesine neden olmaktadır. 

Günümüzün popüler teknoloji altyapısı olan Cloud Computing de iş süreçlerine ve hukuki yaptırımlara bağlı olarak şekillenmektedir. Bu anlamadan geliştirilen uygulama senaryoları, yeni
teknolojik topolojilerin oluşmasına neden olmaktadır. 

Alternatif Video Adresi: https://vimeo.com/91091803

Bu çalışma ile Cloud Computing altyapıları ile ilgili türleri hakkında bilgiler vermeyi amaçladım. Konu ile ilgili olarak info@ibrahimatay.org eposta adresine yöneltebilirsiniz.

The NIST Definition of Cloud Computing 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf

NIST Cloud Computing Reference Architecture
http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=909505

ETSI delivers report on Cloud Computing Standards
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/etsi-delivers-report-cloud-computing-standards

Cloud Computing Düşüncesi Internet Seminer Notları
http://www.ibrahimatay.org/post/2012/7/22/Cloud-Computing-Dusuncesi-Internet-Seminer-Notlari

Cloud Computing Dünyası: #14 – Green IT

Doğa her geçen gün insanoğluna kendisini biraz daha fazla hatırlatmaktadır. Özellikle bilişim sektöründe kullanılan iş altyapıların yürütülebilmesi için doğa ile sürekli etkileşim gerçekleşmektedir. Kullanılan altyapıların soğutulması yada enerji ihtiyaçlarının sağlanması amacı ile hatalı doğa etkileşimleri sonucunda uzun vaade de birçok olumsuzluk meydana gelmektedir.

Bilişim dünyasının doğa ile dostluğunu pekiştirebilmek ve sembolleştirmek amacı ile Green IT yaklaşımları oluşturulmuştur.

Alternatif Video Adresi: https://vimeo.com/91091802

Green IT yaklaşmını bir tanım çercevesi oluşturmak istediğimizde ise, aşağıdaki cümleyi oluşturabiliriz.

Donanım altyapılarının enerji ve karbondioksit salınımları kontrol altında tutulan bilişim yönetim yaklaşımıdır.

Cloud Computing Dünyası serisinin bu bölümünde Green IT ile ilgili bilgiler vermeyi amaçladım. Konu ile ilgili olarak, info@ibrahimatay.org eposta adresine sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Green IT Yeşil Bilişim Teknolojisi
http://www.hakanuzuner.com/index.php/green-it-yesil-bilisim-teknolojisi.html

Cloud Computing and its Contribution to Climate Change
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/3/make-it-green-cloud-computing.pdf

Microsoft Environment
http://www.microsoft.com/environment/

Cloud Computing Dünyası: #13 – Cloud Computing Altyapısının Dezavantajları

Ürün geliştirme süreçlerinde çoğu zaman işlerimizi en hızlı ve en az problemler ile çözen araçlar kullanmaktayız. Bu noktada çoğu zaman kullanılan araçları ilerleyen dönemde bizlere kazandıracağı dezavantajları pek hesaba katmamaktayız.

Üretilen ürünleri yazılım tabanlı olduğunu düşünüldüğünde ise, uygulama entegrasyonları, lisanslamalar ve  çoğu geliştiricinin göz önünde bulundurmadığı siyasal hükümler sebebi ile yazılım altyapıların kullanımları konusunda çeşitli problemlere neden olabilmektedir.

Alternatif Video Adresi: https://vimeo.com/88588283

Cloud Computing Dünyası serinin bu bölümünde Cloud Computing altyapısı ile ilgili olarak, yasal ve teknik birçok sorun ile ilgili bilgiler vermeye amaçladım. Konu ile ilgili sorularınızı info@ibrahimatay.org eposta adresine yöneltebilirsiniz.

ETSI delivers report on Cloud Computing Standards
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/etsi-delivers-report-cloud-computing-standards

Cloud Computing SLAs – European Commission
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2496

Service Level Agreements in the Cloud: Who cares?
http://www.wired.com/2011/12/service-level-agreements-in-the-cloud-who-cares/

Windows Azure vs Amazon EC2 vs Google App Engine
http://programmers.stackexchange.com/questions/64727/windows-azure-vs-amazon-ec2-vs-google-app-engine

Amazon Sunucuları Arızalanınca Instagram, Netflix ve Vine gibi Pek Çok Site Erişim Sıkıntısı Yaşadı
http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=43608